Tanfolyam adatok

A tanfolyamra, vagy szaktanfolyamra való felvétel módja

 • a tanfolyamra jelentkezni a Jelentkezési és vizsgalap Tudnivalók szerinti kitöltésével, és az írásbeli szerződés aláírásával lehet jelentkezni. B kategóriákra történő jelentkezéskor a megfelelő orvosi alkalmasságot igazolni kell
 • a 8 általános iskola meglétét eredeti bizonyítvánnyal vagy annak hiteles másolatával igazolni kell

Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok

 • B: I-es csoportú orvosi

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei

 • B: 16 és fél éves kortól beiskolázható, 17 év előtt 3 hónappal tehet elméleti vizsgát, betöltött 17 év után kezdheti a gyakorlati vezetést + a korábban közölt orvosi és iskolai dokumentumok megléte
 • elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte, az elméleti tandíj fennmaradt részét és a szükséges vizsgadíjat befizette
 • elméleti vizsgát beiskolázástól számított egy évig tehetünk
 • gyakorlati vizsgát a sikeres KRESZ vizsgától számított két évig tehetjük le.
 • forgalmi vizsgára az bocsátható:
  • B: 29 óra, 580 km megtétele
 • sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanap elteltével személyesen, az Okmányirodába lehet megigényelni orvosi alkalmassági és az elsősegélynyújtó igazolás bemutatásával

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei

 • a Közúti elsősegélynyújtó vizsga igazolása, melynek a vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt végzi, a vizsgadíj 5600 Ft

A tanfolyamok tantárgyai, és óraszámai kategóriánként:

B
Közl.ism 16 óra
jármüv.elm 8 óra
Elméleti tanfolyamdíj 40.000 Ft
Elméleti vizsgadíj 4.600 Ft
 • egy elméleti óra 45 perc: gyakorlat 50 perc

A járműhasználat

 • típusok B kategória: Toyota Yaris

A hiányzás pótlásának módja

 • elméleti óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni, ennél több hiányzás esetén pótlása kötelező, melyre két díjtalan konzultációs foglalkozáson van lehetőség
 • aki az előre egyeztetett gyakorlati vezetést 24 órán belül mondja le, egy gyakorlati óra díját köteles befizetni

A tandíj:

Kat. Alap-oktatás Városi vezetés Ország-úti vezetés Éjszakai vezetés Hegy- vidéki Összes óra Vizsga óra Óradíj Forgalmi vizsgadíj
B 9 ó 14 ó 4 ó 2 ó 29 ó 1 ó 8000 Ft 11000 Ft
 • a tandíj befizetésének módja: a megadott ügyfélfogadási időben és címen
 • a vizsgadíj befizetésének módja: a vizsgára való jelentkezésig képzőszerv útján vagy közvetlenül a megadott ügyfélfogadási időben és címen, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál hétfőtől-csütörtökig: 8.00-12.30-ig, ill. 13.00-14.30-ig, pénteken: 8.00-12.00-ig a 3100 Salgótarján, Karancs út 54. szám alatt

Felmentések

 • a vizsga alól felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi

Tanuló áthelyezés

 • a tanuló kérésére áthelyezés esetén a teljesített oktatásról a képzési igazolást az Iskolavezető adja ki. A képzőszerv 10000 Ft kezelési költséget számol fel.

Oktatási helyszínek címe

 • elméleti: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 30.
 • a rutinpálya Salgótarján, Erdész u. 36. szám alatt található

Pótórák

 • a tanuló kérésére pótórák igényelhetők, melynek díja megegyezik a mindenkori óradíjjal

Engedélyező hatóság

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
  3100 Salgótarján, Karancs út 54. Tel: 32-521-280

Felügyeleti szerveink

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
  3100 Salgótarján, Karancs út 54. Tel: 32-521-280

A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • a tanuló korábbi vezetői igazolványát, vezetői engedélyét minden vizsgáján köteles bemutatni
 • a tanuló vállalja, hogy az általa okozott, nem rendeltetésszerű használatból adódó károkat megtéríti
 • a tanuló mindig az érvényben lévő díjak alapján fizeti a szolgáltatást.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

 • a képzőszerv fenntartja a jogot, hogy szolgáltatási díjait módosítsa
 • a képzőszerv a tanuló adatait diszkréten kezeli, csak a szolgáltatáshoz szükséges esetekben használja fel.